Available courses

  • Teacher: Цюман Микола Павлович
Мета дисципліни - формування у студентів знань і навичок, необхідних для вирішення технічних задач з використанням методів математичного моделювання і сучасни…