Доступні курси

  • Викладач: Цюман Євгенія Сергіївна
  • Викладач: Сергій Іванович Андрусенко


  • Викладач: Володимир Олександрович Білецький
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи методів і засобів моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту та #8230;
  • Викладач: Юрій Миколайович Осяєв

Разрахунково-графічні роботи
  • Викладач: Дем'янюк Володимир Андрійович
  • Викладач: Дем'янюк Володимир Андрійович
  • Викладач: Кухтик Віктор Володимирович