Available courses

  • Teacher: Ященко Микола Михайлович
Метою викладання дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» є формування у студентів наукових та професійних знань та навичок з питань раціональної експ#8230;
  • Teacher: Наталія Олександрівна Кухтик
  • Teacher: Євгенія Сергіївна Цюман
  • Teacher: Любов Павлівна Мержиєвська
  • Teacher: Гуменчук Михайло Іванович
  • Teacher: Дмитро Тріфонов
  • Teacher: Євгеній Васильович Шуба
Мета: викладання дисципліни має на меті надбання студентами знань та вмінь, необхідних для вирішення теплотехнічних задач та правильної експлуатації теплотехніч…