Доступні курси

  • Викладач: Микола Михайлович Ященко
Метою викладання дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» є формування у студентів наукових та професійних знань та навичок з питань раціональної експ#8230;
  • Викладач: Кухтик Наталія Олександрівна
  • Викладач: Цюман Євгенія Сергіївна
  • Викладач: Мержиєвська Любов Павлівна
  • Викладач: Михайло Іванович Гуменчук
  • Викладач: Тріфонов Дмитро
  • Викладач: Шуба Євгеній Васильович
Мета: викладання дисципліни має на меті надбання студентами знань та вмінь, необхідних для вирішення теплотехнічних задач та правильної експлуатації теплотехніч…