Доступные курсы

 • Учитель: Леся Анатоліївна Крук
 • Учитель: Ігор Андрійович Лоза
       Теорія механізмів і машин (ТММ) є наукою, яка об'єднує методи дослідження і конструювання машин.         В основі ТММ  лежать методи мате#8230;
 • Учитель: Юрій Феодосійович Гутаревич
 • Учитель: Любов Павлівна Мержиєвська
Мета викладання дисципліни – вивчення видів характеристик ДВЗ, методик їх визначення, закономірностей їх протікання для різних типів ДВЗ. Задачі викладання дисц#8230;
 • Учитель: Юрій Феодосійович Гутаревич
 • Учитель: Любов Павлівна Мержиєвська
 • Учитель: Євгеній Васильович Шуба
Мета вивчення дисципліни полягає в тому щоб майбутні фахівці: уявляли, в якому стані перебуває зараз навколишнє природне середовище і які фактори зумовлюють його …
 • Учитель: Віктор Володимирович Кухтик
 • Учитель: Віктор Володимирович Кухтик
 • Учитель: Віктор Володимирович Кухтик
 • Учитель: Сахно Володимир Прохорович
У тцьому курсі вивчаютьсяі основні відомості щодо конструкції та принципу дії агрегатів і систем автомобіля,  запропоновані теоретичні і методичні положення т…
 • Учитель: Любов Павлівна Мержиєвська
Мета – отримання студентами знань щодо удосконалення традиційних силових установок транспортних засобів, вивчення схем, принципів роботи і методів розрахунк#8230;