Доступні курси

 • Викладач: Крук Леся Анатоліївна
 • Викладач: Лоза Ігор Андрійович
       Теорія механізмів і машин (ТММ) є наукою, яка об'єднує методи дослідження і конструювання машин.         В основі ТММ  лежать методи мате#8230;
 • Викладач: Гутаревич Юрій Феодосійович
 • Викладач: Мержиєвська Любов Павлівна
Мета викладання дисципліни – вивчення видів характеристик ДВЗ, методик їх визначення, закономірностей їх протікання для різних типів ДВЗ. Задачі викладання дисц#8230;
 • Викладач: Гутаревич Юрій Феодосійович
 • Викладач: Мержиєвська Любов Павлівна
 • Викладач: Шуба Євгеній Васильович
Мета вивчення дисципліни полягає в тому щоб майбутні фахівці: уявляли, в якому стані перебуває зараз навколишнє природне середовище і які фактори зумовлюють його …
 • Викладач: Кухтик Віктор Володимирович
 • Викладач: Кухтик Віктор Володимирович
 • Викладач: Кухтик Віктор Володимирович
 • Викладач: Володимир Прохорович Сахно
У тцьому курсі вивчаютьсяі основні відомості щодо конструкції та принципу дії агрегатів і систем автомобіля,  запропоновані теоретичні і методичні положення т…
 • Викладач: Мержиєвська Любов Павлівна
Мета – отримання студентами знань щодо удосконалення традиційних силових установок транспортних засобів, вивчення схем, принципів роботи і методів розрахунк#8230;