Доступные курсы

  • Учитель: Соколова Наталія Михайлівна
Після успішного закінчення курсу студенти набувають таких знань, вмінь та навичок: Знати: - розкривати основні підходи до економічної оцінки збитку; - існуючі мето#8230;
  • Учитель: Леся Іванівна Крюковська
  • Учитель: Виталина Витальевна Лукьянова
Метою викладання дисципліни “Вступ до фаху” є формування знань щодо вимог стосовно підготовки фахівця у відповідності з побудовою європейського простору вищої …
  • Учитель: Олександр Михайлович Куцман
  • Учитель: Баран Сергій Анатолійович
  • Учитель: Наталія Олександрівна Березіна
Предметом вивчення навчальної дисципліни є двох або багатофазові системи, в яких хоча б одна з фаз знаходиться у високодисперсному стані. Властивості таких систе#8230;