Доступні курси

  • Викладач: Наталія Михайлівна Соколова
Після успішного закінчення курсу студенти набувають таких знань, вмінь та навичок: Знати: - розкривати основні підходи до економічної оцінки збитку; - існуючі мето#8230;
  • Викладач: Крюковська Леся Іванівна
  • Викладач: Лукьянова Виталина Витальевна
Метою викладання дисципліни “Вступ до фаху” є формування знань щодо вимог стосовно підготовки фахівця у відповідності з побудовою європейського простору вищої …
  • Викладач: Куцман Олександр Михайлович
  • Викладач: Сергій Анатолійович Баран
  • Викладач: Березіна Наталія Олександрівна
Предметом вивчення навчальної дисципліни є двох або багатофазові системи, в яких хоча б одна з фаз знаходиться у високодисперсному стані. Властивості таких систе#8230;