Available courses

 • Teacher: Вікторія Олександрівна Волошенко
 • Teacher: Сергій Володимирович Ковбасенко
 • Teacher: Наталія Володимирівна Пастухова
 • Teacher: Леся Леонідівна Скоблякова
Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх спеціалістів історико-культурної і національної свідомості; набуття ними теоретичних знань,  фахових компет…
 • Teacher: Володимир Васильович Петрович
 • Teacher: Ілона Іллівна Гринчак
 • Teacher: Ірина Олександрівна Опрощенко
 • Teacher: Ігор Анатолійович Козарчук
Дисципліна відноситься до нормативних компонентів блоків освітньо-професійної програми. Після успішного закінчення курсу студенти набувають таких знань, вмінь #8230;
 • Teacher: Надія Миколаївна Хвощинська
У даному курсі розглядаються будівельні конструкції з різних матеріалів. Матеріалами конструкцій є залізобетон, метал та деревина. Вивчаються різні типи перекри#8230;
 • Teacher: Ольга Яківна Кравчук
Мета дисципліни: забезпечити необхідний теоретичний і практичний рівень знань та інженерних навиків спеціалістів в області проектування і будівництва компле#8230;
 • Teacher: Олександр Михайлович Куцман
 • Teacher: Ірина Олександрівна Опрощенко
 • Teacher: Мудрак Клавдія Василівна
Мета: Формування наукових уявлень про речовину, її структуру, хімічні перетворення, можливі сфери застосування. Завдання:  Засвоєння студентами знань,  необх#8230;
 • Teacher: Марчук Олександр Васильович
Метою викладання навчальної дисципліни  «Теорія пружності, пластичності і повзучості» є - надати студентам знання в галузі проблем визначення напружено-деформ…
 • Teacher: Марчук Олександр Васильович
При вивченні курсу “Опір матеріалів” студенти повинні оволодіти методами розрахунків на міцність, жорсткість та стійкість при різних видах деформацій, що зустр#8230;
 • Teacher: Надія Миколаївна Хвощинська
У даному курсі розглядаються будівельні конструкції з різних матеріалів. Матеріалами конструкцій є залізобетон, метал та деревина. Вивчаються різні типи перекри#8230;
 • Teacher: Ілона Іллівна Гринчак
 • Teacher: Ірина Олександрівна Опрощенко
Мета: засвоїти основні поняття про будівельні матеріали для транспортного будівництва - їх властивості, сфери використання, технологію застосування. Завдання: ви#8230;
 • Teacher: Володимир Васильович Петрович
 • Teacher: Кушнірова Оксана Миколаївна
 • Teacher: Володимир Васильович Петрович