Доступні курси

 • Викладач: Волошенко Вікторія Олександрівна
 • Викладач: Ковбасенко Сергій Володимирович
 • Викладач: Пастухова Наталія Володимирівна
 • Викладач: Скоблякова Леся Леонідівна
Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх спеціалістів історико-культурної і національної свідомості; набуття ними теоретичних знань,  фахових компет…
 • Викладач: Петрович Володимир Васильович
 • Викладач: Гринчак Ілона Іллівна
 • Викладач: Опрощенко Ірина Олександрівна
 • Викладач: Козарчук Ігор Анатолійович
Дисципліна відноситься до нормативних компонентів блоків освітньо-професійної програми. Після успішного закінчення курсу студенти набувають таких знань, вмінь #8230;
 • Викладач: Хвощинська Надія Миколаївна
У даному курсі розглядаються будівельні конструкції з різних матеріалів. Матеріалами конструкцій є залізобетон, метал та деревина. Вивчаються різні типи перекри#8230;
 • Викладач: Кравчук Ольга Яківна
Мета дисципліни: забезпечити необхідний теоретичний і практичний рівень знань та інженерних навиків спеціалістів в області проектування і будівництва компле#8230;
 • Викладач: Куцман Олександр Михайлович
 • Викладач: Опрощенко Ірина Олександрівна
 • Викладач: Клавдія Василівна Мудрак
Мета: Формування наукових уявлень про речовину, її структуру, хімічні перетворення, можливі сфери застосування. Завдання:  Засвоєння студентами знань,  необх#8230;
 • Викладач: Олександр Васильович Марчук
Метою викладання навчальної дисципліни  «Теорія пружності, пластичності і повзучості» є - надати студентам знання в галузі проблем визначення напружено-деформ…
 • Викладач: Олександр Васильович Марчук
При вивченні курсу “Опір матеріалів” студенти повинні оволодіти методами розрахунків на міцність, жорсткість та стійкість при різних видах деформацій, що зустр#8230;
 • Викладач: Хвощинська Надія Миколаївна
У даному курсі розглядаються будівельні конструкції з різних матеріалів. Матеріалами конструкцій є залізобетон, метал та деревина. Вивчаються різні типи перекри#8230;
 • Викладач: Гринчак Ілона Іллівна
 • Викладач: Опрощенко Ірина Олександрівна
Мета: засвоїти основні поняття про будівельні матеріали для транспортного будівництва - їх властивості, сфери використання, технологію застосування. Завдання: ви#8230;
 • Викладач: Петрович Володимир Васильович
 • Викладач: Оксана Миколаївна Кушнірова
 • Викладач: Петрович Володимир Васильович