Available courses

  • Teacher: Ігор Анатолійович Козарчук
  • Teacher: Славінська Олена Сергіївна
Дисципліна відноситься до вибіркових блоків освітньо-професійної програми. Після успішного закінчення курсу студенти набувають таких знань, вмінь та навичок: Зн#8230;
  • Teacher: Гаркуша Микола Васильович
Програма вивчення вибіркової дисципліни «Будівельні конструкції» для студентів денної форми навчання для освітньої програми «Гідротехнічні споруди в транспорт…
  • Teacher: Гаркуша Микола Васильович
Програма вивчення вибіркової дисципліни «Проектування і будівництво гідротехнічних тунелів» для студентів денної форми навчання для освітньої програми «Гідрот…
  • Teacher: Гаркуша Микола Васильович
Мета навчальної дисципліни та заплановані результати навчання Програма вивчення вибіркової дисципліни «Гідротехнічні споруди» для студентів денної форми навча…