Доступні курси

  • Викладач: Вакарчук Ігор
Анотація курсу   Дисципліна відноситься до нормативних компонентів циклу дисциплін професійної і практичної підготовки за напрямом освітньо-професійної прог#8230;
  • Викладач: Вакарчук Ігор
Анотація курсу   Дисципліна відноситься до нормативних компонентів циклу дисциплін професійної і практичної підготовки за напрямом освітньо-професійної прог#8230;
  • Викладач: Наталія Михайлівна Соколова
У   результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - основні поняття теорії прийняття рішень; - загальну структуру та властивості класичних…
  • Викладач: Лоза Ігор Андрійович
  • Викладач: Лоза Ігор Андрійович
  • Викладач: Лоза Ігор Андрійович