Доступні курси

  • Викладач: Пастухова Наталія Володимирівна
  • Викладач: Руженський Максим Миколайович
  • Викладач: Скоблякова Леся Леонідівна
Метою викладання дисципліни є формування системи знань з управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання та комплексного оцінювання фінансового #8230;