Доступные курсы

 • Учитель: Максим Миколайович Руженський
Метою викладання навчальної дисципліни «Експертиза бізнес-рішень» є формування аналітичної компетенції майбутніх фахівців в управлінні підприємством. Для дося#8230;
 • Учитель: Володимир Іванович Каськів
 • Учитель: Кушнірова Оксана Миколаївна
 • Учитель: Ігор Анатолійович Козарчук
 • Учитель: Соколова Наталія Михайлівна
Навчальна практика проводиться для студентів ІІІ курсу денної форми навчання освітньої програми «Підприємництво в сфері управління нерухомим майном» спеціальн#8230;
 • Учитель: Ігор Анатолійович Козарчук
Мета дисципліни: формування у студентів навичок оцінки технічного стану будівель і споруд, формування розуміння роботи конструкцій під час довготривалої їх експ#8230;
 • Учитель: Ігор Анатолійович Козарчук
Мета дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок з питань: загального керівництва підприємством та його структурними підрозділами на основі #8230;
 • Учитель: Андрій Володимирович Бубела
Метою викладання дисципліни є надання студентам ґрунтовних знань з дисципліни «Оцінка рухомого майна» шляхом отримання практичних навичок та глибокого вивчення…
 • Учитель: Кучеренко Діана Григорівна
 • Учитель: Олена Віталіївна Мартинюк
Завданням дисципліни «Планування підприємницької діяльності»  є обґрунтування послідовних кроків у підприємницькій діяльності – від розроблення маркетинго#8230;
 • Учитель: Кучеренко Діана Григорівна
 • Учитель: Олена Віталіївна Мартинюк
ДНавчальна дисципліна «Менеджмент»  розроблений відповідно до програми та містить систематичний виклад основних понять, визначень, функцій та методів менеджм…