Доступні курси

 • Викладач: Руженський Максим Миколайович
Метою викладання навчальної дисципліни «Експертиза бізнес-рішень» є формування аналітичної компетенції майбутніх фахівців в управлінні підприємством. Для дося#8230;
 • Викладач: Каськів Володимир Іванович
 • Викладач: Оксана Миколаївна Кушнірова
 • Викладач: Козарчук Ігор Анатолійович
 • Викладач: Наталія Михайлівна Соколова
Навчальна практика проводиться для студентів ІІІ курсу денної форми навчання освітньої програми «Підприємництво в сфері управління нерухомим майном» спеціальн#8230;
 • Викладач: Козарчук Ігор Анатолійович
Мета дисципліни: формування у студентів навичок оцінки технічного стану будівель і споруд, формування розуміння роботи конструкцій під час довготривалої їх експ#8230;
 • Викладач: Козарчук Ігор Анатолійович
Мета дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок з питань: загального керівництва підприємством та його структурними підрозділами на основі #8230;
 • Викладач: Бубела Андрій Володимирович
Метою викладання дисципліни є надання студентам ґрунтовних знань з дисципліни «Оцінка рухомого майна» шляхом отримання практичних навичок та глибокого вивчення…
 • Викладач: Діана Григорівна Кучеренко
 • Викладач: Мартинюк Олена Віталіївна
Завданням дисципліни «Планування підприємницької діяльності»  є обґрунтування послідовних кроків у підприємницькій діяльності – від розроблення маркетинго#8230;
 • Викладач: Діана Григорівна Кучеренко
 • Викладач: Мартинюк Олена Віталіївна
ДНавчальна дисципліна «Менеджмент»  розроблений відповідно до програми та містить систематичний виклад основних понять, визначень, функцій та методів менеджм…